Spelregels

Deelname
 • De Wubbo Ockelsprijs is een geldprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de scholen uit Noord-Nederland die het beste plan presenteren op het gebied van duurzaamheid. Hierbij kan gedacht worden aan actiedagen met een duurzaam doel of karakter, of initiatieven om scholen of instellingen duurzamer met energie te laten omgaan.
 • In aanmerking komen voortgezet onderwijsscholen en ROC’s uit de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland.
 • Een school mag deelnemen met meerdere klassen, teams en initiatieven, met een maximum van 5. Het bedrag wordt uiteindelijk toegekend aan een specifieke aanvrager/sectie binnen de school.
 • Een jury, bestaande uit afgevaardigden van de Hanze Hogeschool, de NHL, Stenden University en de Rijksuniversiteit Groningen, zal beslissen over de toekenning van de prijs.
 • De beoordelingscriteria van de jury zijn:
  – Inventiviteit en creativiteit;
  – Innovatieve waarde;
  – Inzet van de groep;
  – Onderwerp: duurzaamheid of duurzame energie;
  – Doel en bereik van het gepresenteerde plan.

Prijzengeld

 • Het prijzengeld bestaat uit een geldbedrag van €10.000,-. Dit geldbedrag wordt verdeeld onder de winnende scholen, waarbij de verdeling afhankelijk is van de kwaliteit van de inzendingen.
 • Deze scholen mogen dit bedrag vrij besteden, mits de organisatie van de Wubbo Ockelsprijs op de hoogte wordt gesteld waaraan het bedrag besteed is.
Planning
 • Aanmelden voor de Wubbo Ockelsprijs 2016 is mogelijk tot 1 maart 2016.
 • In juni 2016 worden drie genomineerde teams/scholen uitgenodigd om hun uitgewerkte plannen te presenteren. Na afloop van deze presentaties wordt door de jury bekendgemaakt hoe het prijzengeld onder de scholen verdeeld zal worden. In het schooljaar 2016-2017 kunnen de plannen daadwerkelijk tot uitvoering komen met het gewonnen prijzengeld.
 • De winnende projecten worden bij de volgende uitreiking, in juni 2017, uitgenodigd om het eindresultaat van hun project te presenteren.